Chirurgie

Naši chirurgové často pracují v krizových týmech, které léčí a ošetřují pacienty zraněné v konfliktních oblastech či po přírodních katastrofách. V jiných případech jsou součástí týmů, které poskytují dlouhodobou péči v komunitách bez přístupu k funkční zdravotní péči. Lékaři bez hranic stavějí provizorní operační sály, aby bylo možné zachránit životy co největšího počtu lidí.