Opomíjené nemoci

Kala azar, Chagasova choroba, spavá nemoc a další opomíjené nemoci, které postihují především chudší obyvatelstvo, mohou bez správné léčby končit smrtí. Protože vývoj nových léků na tyto choroby nepředstavuje pro farmaceutické firmy zisk, zanedbávají jej. Lékaři bez hranic poskytují nemocným bezplatnou zdravotní péči a zasazují se o rozvoj účinných, bezpečných a cenově dostupných léků a diagnostických metod.